.

Geometrický plán

Geometrický plán - Geodézie a kartografie vs. geometrie

Geodézie a kartografie - jako vědní disciplína a jako odvětví technologie - se zabývá popisem zemského povrchu a Země jako planety, přičemž mezi mnoha aspekty tohoto popisu je „geometrický“ aspekt. základní aspekt. Tento popis definuje rozměry, tvar a vzájemnou polohu různých objektů (přírodních i umělých) na povrchu Země a také definuje tvar a rozměry Země jako planety.

S rozvojem civilizace - kromě popisu stavu této geometrie - role a význam geodézie při přeměně existujících objektů a při vytvářeníNový. Pokusme se určit důvody, proč i přes dominanci geometrického aspektu v geodetické činnosti jej nelze ztotožnit s geometrií chápanou jako odvětví matematiky. Za prvé, geometrie jako odvětví matematiky funguje v dokonalých kategoriích, v oblasti abstrakce . Na druhé straně doménou geodézie je realita , jejíž dokonalost spočívá – jak tvrdí filozofové – v tom, že v ní nejsou žádné dokonalé věci. Takové základní pojmy jako bod nebo přímka fungují v geodézii jako zhmotněné entity. To mimo jiné znamená, že jejich identifikace je vždy přibližná, což zase znamená, že každý výsledek měření je zatížen určitou mírou nejistoty, v důsledku čehož musí být považován za náhodnou veličinu .. Z toho plynoucí problémy způsobily - nebo k tomu alespoň významně přispěly - že geodetická činnost vznikla jako samostatná vědní disciplína a jako samostatná inženýrská profese. 

Poslední komentáře