.

Nejkrásnější žena ČR Česka

  Eva
 1. Eva
 2. Lenka
 3. Lenka
 4. Šárka
 5. Šárka
 6. Dančett
 7. Dančett
 8. Pavlínka
 9. Pavlínka
 10. Katka
 11. Katka
 12. Katka
 13. Katka
 14. Jitka
 15. Jitka
 16. Petra
 17. Petra
 18. Lenka
 19. Lenka
 20. Lenka
 21. Lenka
 22. Tina Paula
 23. Tina Paula
 24. Jana
 25. Jana
 26. Lenka
 27. Lenka
 28. Mili
 29. Mili

Plná mezipamět!
Je třeba vymazat cookies a data stránky prohlížeče.

Komentáře

0
Aida
4 months ago
Ženská krása je subjektivní pojem, který odkazuje na estetické a atraktivní vlastnosti ženy, které jsou vnímány jako přitažlivé, působivé nebo očarovávající. Tato krása může být spojena s fyzickým vzhledem, osobností, chováním a dalšími aspekty života ženy.

Je důležité si uvědomit, že vnímání krásy je individuální a může se lišit od osoby k osobě, a dokonce i v různých kulturách a obdobích. Standardy krásy jsou také ovlivněny médii, reklamou a společenskými normami.

Vliv ženské krásy na muže může být různorodý a závisí na jednotlivých preferencích a hodnotách každého muže. Někteří muži mohou být přitahováni určitými fyzickými rysy, jako jsou tváře, postava, vlasy nebo oči, zatímco jiní mohou upřednostňovat charakterové vlastnosti, jako je inteligence, smysl pro humor, sebevědomí nebo laskavost.

Krása může hrát roli při vzájemném přitahování mezi muži a ženami a může být prvním impulzem ke komunikaci nebo navázání vztahu. Nicméně dlouhodobé a trvalé vztahy se zakládají na mnohem hlubších hodnotách a vzájemném respektu.

Je důležité zdůraznit, že vnímání krásy by nemělo být jediným kritériem, podle kterého hodnotíme nebo soudíme ženy nebo muže. Skutečná krása je mnohem více než jen povrchní vzhled a měla by zahrnovat i vnitřní kvality a osobnostní charakteristiky.
Like Like like 1 Citovat
0
Anna K
4 months ago
"Co je krása?" zatím nemá jednoznačnou odpověď. Definic krásy existuje mnoho, přemýšlivci si kladli tuto otázku už nejméně 5 tisíciletí. S nadsázkou bych řekl, že existuje tolik podob krásy, kolik je lidí na světě. Je to proto, že vnímání a hodnocení krásy je subjektivní a každý má své vlastní preference.

Přemýšlejme například o přívlastcích, které se obvykle vážou k kráse - věčná, pomíjivá, vnitřní, vnější, ideální, okoukaná, tradiční, sošná, viditelná, skrytá, okouzlující, úchvatná, lákavá, marnivá, živočišná atd. Pohádky hovoří o neslovné a nepopsatelné kráse, o takové, kterou lidské oči ještě neviděly... Každý z těchto výrazů nás vede k hlubšímu zamyšlení.
Like Like like 1 Citovat

Poslední komentáře