.

Nejkrásnější žena ČR Česka

  Eva
 1. Eva
 2. Šárka
 3. Šárka
 4. Pavlínka
 5. Pavlínka
 6. Katka
 7. Katka
 8. Katka
 9. Katka
 10. Jitka
 11. Jitka
 12. Eva P.
 13. Eva P.
 14. _.adyna_
 15. _.adyna_
 16. Pája
 17. Pája
 18. Sanul
 19. Sanul
 20. Marcela
 21. Marcela
 22. Natálie
 23. Natálie
 24. Elen
 25. Elen
 26. Ivetka
 27. Ivetka
 28. Lenka
 29. Lenka
 30. Aneta
 31. Aneta

Plná mezipamět!
Je třeba vymazat cookies a data stránky prohlížeče.

Komentáře

0
Aida
12 months ago
Ženská krása je subjektivní pojem, který odkazuje na estetické a atraktivní vlastnosti ženy, které jsou vnímány jako přitažlivé, působivé nebo očarovávající. Tato krása může být spojena s fyzickým vzhledem, osobností, chováním a dalšími aspekty života ženy.

Je důležité si uvědomit, že vnímání krásy je individuální a může se lišit od osoby k osobě, a dokonce i v různých kulturách a obdobích. Standardy krásy jsou také ovlivněny médii, reklamou a společenskými normami.

Vliv ženské krásy na muže může být různorodý a závisí na jednotlivých preferencích a hodnotách každého muže. Někteří muži mohou být přitahováni určitými fyzickými rysy, jako jsou tváře, postava, vlasy nebo oči, zatímco jiní mohou upřednostňovat charakterové vlastnosti, jako je inteligence, smysl pro humor, sebevědomí nebo laskavost.

Krása může hrát roli při vzájemném přitahování mezi muži a ženami a může být prvním impulzem ke komunikaci nebo navázání vztahu. Nicméně dlouhodobé a trvalé vztahy se zakládají na mnohem hlubších hodnotách a vzájemném respektu.

Je důležité zdůraznit, že vnímání krásy by nemělo být jediným kritériem, podle kterého hodnotíme nebo soudíme ženy nebo muže. Skutečná krása je mnohem více než jen povrchní vzhled a měla by zahrnovat i vnitřní kvality a osobnostní charakteristiky.
Like Like like 1 Citovat
0
Anna K
1 year ago
"Co je krása?" zatím nemá jednoznačnou odpověď. Definic krásy existuje mnoho, přemýšlivci si kladli tuto otázku už nejméně 5 tisíciletí. S nadsázkou bych řekl, že existuje tolik podob krásy, kolik je lidí na světě. Je to proto, že vnímání a hodnocení krásy je subjektivní a každý má své vlastní preference.

Přemýšlejme například o přívlastcích, které se obvykle vážou k kráse - věčná, pomíjivá, vnitřní, vnější, ideální, okoukaná, tradiční, sošná, viditelná, skrytá, okouzlující, úchvatná, lákavá, marnivá, živočišná atd. Pohádky hovoří o neslovné a nepopsatelné kráse, o takové, kterou lidské oči ještě neviděly... Každý z těchto výrazů nás vede k hlubšímu zamyšlení.
Like Like like 1 Citovat

Poslední komentáře