.
 
Pravidla a podmínky užívání hlasovacího serveru Hlasujpro.cz
Dodržování níže uvedených pravidel, je povinné pro každého, kdo zde chce hlasovat. Doporučujeme všem hlasujícím se s pravidly důkladně seznámit.
1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v soutěžním hlasovacím příspěvku, vůbec ho nezveřejnit, případně ho odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami hlasování nebo dobrými mravy.
2. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat hlasujícího uvedených veřejně, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
3. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů Hlasujpro.cz ani za způsob jakým hlasování využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním hlasování.
5. Hlasující odpovídá za to, že obsahem nebo fotografiemi připojenými k hlasování nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany hlasujícího neodpovídá.
6. V případě, že hlasující připojí k soutěžnímu příspěvku fotografii, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení příspěvku na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografie, a to na dobu zveřejnění hlasování na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami.
7. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatele a i bez jeho předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
8. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
  • Hlasující potvrzuje, že je mu známo, že veškeré obrazové a textové materiály na hlasování cz , na které se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.
  • Samozřejmostí je slušnost a dodržování zákonů a dalších nařízení - vyvarujte se, prosím, urážlivých výroků, vyřizování osobních účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a právním řádem České republiky.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
 
 

Komentáře

0
Sympoš
3 years ago
Pane Miroslave,
protože provozovatelé zřejmě nerozeznají duet od sólové písničky a stačí jim, když napíšou dalšího spolu interpreta na druhé místo. To samé je i v kategorii zpěváků, kde se úspěšně prezentuje Charlotte E. Gottová se svým otcem. Ale možná pro vás budou mít ještě na poslední chvíli překvapení a vytvoří ke spoustě dalších zbytečných kategoriií, další - zpívající dvojice. Pokud pak převedou (a to oni umí, přesunovat, případně odstraňovat) doposud získané hlasy v této chvíli vedoucích písniček Srdce nehasnou a Světlo naděje (nic nemám proti těmto skladbám, obě jsou hezké a pokud se někomu líbí, ať je klidně podpoří), pak mají minimálně dvě první místa obsazená.
Like Like Citovat
2
Miroslav Podolský
3 years ago
Nevím,co dělá Marco Berger mezi zpěvačkami .
Like Like Citovat

Poslední komentáře