.

Geodetické práce

Geodetické práce - Geodeti jsou často spojeni s prací na pozemcích nebo podél komunikací pomocí měřicích strojů. To je samozřejmě pravda, ale to nejsou všechny činnosti, které mohou zástupci této profese vykonávat. Co dělá geodet a kolik si geodet vydělá ? Potřebuje  k výkonu své profese získat licenci ? Jaké to je pracovat v geodézii? Přečtěte si náš článek a zjistěte odpovědi na tyto a další otázky!

Co dělá geodet?

Geodeti vyměřují pozemky a pozemky pro všechny typy staveb, včetně výstavby silnic a dálnic. Zhotovují také mapy pro projekční účely, připravují potřebnou dokumentaci, umí zařídit i zemědělské či lesní plochy. Mezi další úkoly geodetů patří příprava měření a podkladů pro tvorbu map, vedení pozemkové evidence, popis terénu a nerostných surovin. Zástupci této profese posuzují hodnotu nemovitostí i na základě jimi zpracované geodetické a kartografické dokumentace. Práce v geodézii je velmi různorodá a každý si v ní může najít perfektní specializaci pro sebe.

Geodet - Geodetické práce

Více o nás na https://www.geodeticka-pohotovost.cz/

 

 

Poslední komentáře