.

Jan Žižka

Jan Žižka
  • Soutěž: Významná osobnost
  • Popis: Jan Žižka z Trocnova a Kalicha[pozn. (kolem roku 1360 Trocnov – 11. října 1424 u hradu Přibyslavi, tradičně Šenfeld) byl český husitský vojevůdce, pokládaný za otce husitské vojenské doktríny, a autora či prvního uživatele defenzivní bojové techniky, tzv. vozové hradby.
  • Autor fotografie: Autor: Wolfgang Sauber – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8922929


Plná mezipamět!
Je třeba vymazat cookies a data stránky prohlížeče.


Poslední komentáře