Kontakt: auctor@email.cz
 
NEJ v ČR?
Hlas můžete dát 1x každému kandidátovi v každé kategorii, jednou za 24 hodin. Po rozkliknutí můžete přidat komentář. Klikání je hlídané dle IP adres. Vítěz dle hlasů je zrovna ten, který je 1. v pořadí. Řazení kandidátů je od největšího počtu hlasů, po nejmenší počet hlasů.hlas

Geodetické práce

 

Druhým pilířem činnosti naší společnosti je inženýrská činnost. Naše společnost zabezpečí celý proces vydání územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí, a to od podání žádosti, přes zajištění potřebných vyjádření dotčených organizací a institucí až po schválení daného povolení či rozhodnutí. Do této oblasti činnosti naší společnosti patří také vyhotovení potřebné dokumentace (technické zprávy, výkresy a grafické znázornění) a následné podání ohlášek drobných staveb jako jsou terasy, altány, oplocení, terénní úpravy, zpevnění ploch, osazení reklamních zařízení apod.

Třetím pilířem činnosti naší společnosti jsou převody nemovitostí. Právní oddělení naší společnosti pro vás připraví návrh na vklad, smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitosti, smlouvu o zřízení věcného břemene přechodu, přejezdu, uložení inženýrských sítí, práva dožití apod. V případě, kdy kupujete nemovitost a chcete mít záruku nezávislého odborného poradenství, rádi vám budeme asistovat při celém procesu převodu nemovitosti počínaje posouzením majetkově-právního stavu, přes vypracování, resp. posouzení smlouvy o převodu vlastnictví až po bezpečný způsob úhrady kupní ceny. To vše my děláme, nejen geodetické práce, ale vše, okolo co je potřeba. Zavolejte nám a my Vám rádi se vším poradíme.

Komentáře

Přidejte nové "oslovení!"

 1. Nové oslovení:(*)
  Neplatný vstup
 1. Oslovení pro:(*)
  Neplatný vstup
 2. Přidat novou osobu? Koho:
  Neplatný vstup
 3. Váš e-mail(*)
  Neplatný vstup
 4. (*)
  Neplatný vstup

Naposledy došlé návrhy "oslovení"

"CauJBfsgLDK"pro Andrej Babiš
"GkQMLgAqNzpnVT"pro Andrej Babiš
"Převlečenej transexuál"pro Alena Schillerová
"Ekonomickej ZMRD"pro Miloš Zeman
"čůrák"pro Andrej Babiš
lidé